Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Přijímací řízení

Bakalářské studium

1. Informace

2. Přihláška

 • Vyplňte elektronickou přihlášku 

 • Uhraďte poplatek za přihlášku - poplatek pro akademický rok 2015/2016 činí 440 Kč, unikátní platební údaje naleznete ve své e-přihlášce (pokud  do 10 dnů od odeslání platby nebude k e-přihlášce platba přirazena, prosíme o zaslání dokladu o zaplacení na adresu studijni.frrms@mendelu.cz)

 • Zkontrolujte si, že je přihláška kompletní - v Sekci uchazeče musí být zeleně označeny položky Osobní údaje a Adresa, v Sekci e-přihlášky položky Údaje o přihl., Zaplaceno a Doruč. papír. (papírová přihláška bude označena jako doručená automaticky po připsání platby, FRRMS již nevyžaduje zaslání vytištěné přihlášky)
  Pokud nebude e-přihláška do 24. 4. 2015 kompletní, nebude zařazena do přijímacího řízení.

3. Přijímací zkoušky

 • Termín konání přijímacích zkoušek - 27. 5. až 3. 6. 2015 (přesný termín konání přijímací zkoušky bude zaslán každému uchazeči poštou).

 • Obsah přijímacích zkoušek

  Jazykový test (angličtina / němčina) - 50 min. - max. 100 bodů. - doporučená příprava

  Test všeobecných znalostí - 60 min. - max. 100 bodů. - doporučená příprava

 • Každému uchazeči je vygenerován originální test. Je nezbytné složit oba testy, z nichž se přijímací zkouška skládá, fakulta neakceptuje výsledky Scio testů ani žádné jazykové certifikáty.

 • Pokud jste nám dosud nezaslali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přineste nám ji v den přijímacích zkoušek, případně ji dodejte na studijní oddělení nejpozději do 5 dnů od vykonání přijímací zkoušky. Získáte-li maturitní vysvědčení až po tomto termínu, doručte jeho úředně ověřenou kopii na studijní oddělení bezprostředně po jeho obdržení. Hlásíte-li se na více fakult Mendelu, je nutné doložit maturitní vysvědčení na každou fakultu zvlášť.

4. Vyhodnocení

 • Výsledky přijímacích zkoušek naleznete zde do deseti dnů od ukončení přijímacích zkoušek. Oficiální výsledek včetně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

 • V případě nepřijetí můžete do třiceti dnů od obdržení písemného rozhodnutí podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

 • Každý uchazeč má dle § 50 odst. 6 Zákona o vysokých školách možnost nahlédnout do testů, a to dne který bude upřesněn u přijímacích zkoušek v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě (p. Slámová, 545 136 121)

 • V případě přijetí obdržíte spolu s rozhodnutím informace o zápisu. Termín zápisu je pevně daný. Uchazeče, kteří se nebudou moci osobně dostavit k zápisu, může zastoupit osoba, která předloží úředně ověřenou plnou moc k jejich zastoupení.

   

Navazující magisterské studium

1. Informace

2.Přihláška

 • Vyplňte elektronickou přihlášku 

 • Uhraďte poplatek za přihlášku - poplatek pro akademický rok 2015/2016 činí 440 Kč, unikátní platební údaje naleznete ve své e-přihlášce (pokud  do 10 dnů od odeslání platby nebude k e-přihlášce platba přirazena, prosíme o zaslání dokladu o zaplacení na adresu studijni.frrms@mendelu.cz)

 • Zkontrolujte si, že je přihláška kompletní - v Sekci uchazeče musí být zeleně označeny položky Osobní údaje a Adresa, v Sekci e-přihlášky položky Údaje o přihl., Zaplaceno a Doruč. papír. (papírová přihláška bude označena jako doručená automaticky po připsání platby, FRRMS již nevyžaduje zaslání vytištěné přihlášky)
  Pokud nebude e-přihláška do 24. 4. 2015 kompletní, nebude zařazena do přijímacího řízení.

3. Přijímací zkoušky

 • Termín konání přijímacích zkoušek - 25. až 26. 5. 2015 (přesný čas konání přijímací zkoušky bude zaslán každému uchazeči).

 • Obsah přijímacích zkoušek pro Regionální rozvoj

Regionální ekonomika a politika- max. 100 bodů.

Sociologie a péče o životní prostředí - max. 100 bodů.

Doporučená studijní literatura zde.

 • Obsah přijímacích zkoušek pro Mezinárodní teritoriální studia

Regionální rozvoj- max. 100 bodů.

Problémy rozvojového světa - max. 100 bodů.

Doporučená studijní literatura zde.

 • Každému uchazeči je vygenerován originální test. Je nezbytné složit oba testy, z nichž se přijímací zkouška skládá, fakulta neakceptuje výsledky Scio testů ani žádné jazykové certifikáty.

 • Pokud jste nám dosud nezaslali úředně ověřený doklad o vzdělání (diplom), přineste nám jej v den přijímacích zkoušek. Na základě odůvodněné žádosti, doručené na studijní oddělení FRRMS, může děkan stanovit jinou lhůtu pro předložení dokladu o dosaženém vzdělání.

4. Vyhodnocení

 • Výsledky přijímacích zkoušek naleznete v UIS do deseti dnů od ukončení přijímacích zkoušek. Oficiální výsledek včetně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

 • V případě nepřijetí můžete do třiceti dnů od obdržení rozhodnutí podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

 • Každý uchazeč má dle § 50 odst. 6 Zákona o vysokých školách možnost nahlédnout do testů, a to dne, který bude upřesněn u přijímacích zkoušek v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě (p. Slámové, 545 136 112)".

 • V případě přijetí obdržíte spolu s rozhodnutím informace o zápisu. Termín zápisu je pevně daný. Uchazeče, kteří se nebudou moci osobně dostavit k zápisu, může zastoupit osoba, která předloží úředně ověřenou plnou moc k jejich zastoupení.

Pro uchazeče

10+1 DŮVOD PROČ FRRMS

 • Dynamická, progresivní fakulta
 • Zázemí univerzity s více než 90letou tradicí
 • Studium většiny předmětů v češtině i v angličtině
 • Velký důraz na praxi a jazykovou vybavenost
 • Široké spektrum možností zahraničních pobytů
 • Kvalitní a komplexní vzdělání s vynikajícím uplatněním absolventů v ČR i v zahraničí
 • Individuální a vstřícný přístup ke studentům
 • Možnost podílet se na fungování fakulty
 • Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory
 • Koleje pro dojíždějící studenty přímo v budově fakulty
 • Odvážná a neodolatelná barva fakulty :)