Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Další informace

Sportovní aktivity

Jsou zajišťovány Centrem sportovních aktivit (CSA), podrobnější informace naleznete na webových stránkách: http://csa.mendelu.cz/cz

Koleje

Pokud má student zájem o ubytování na kolejích je nutné podat si každoročně přihlášku v rámci portálu studenta UIS. Termín podání přihlášky je dostupný v rámci harmonogramu akademického roku. Rozhodnutí o udělení kolejí do dostupné opět v rámci portálu studenta UIS.

Studenti, kteří se zapisují do 1. ročníku (v daném roce nastupují ke studiu) si žádost o koleje nepodávají. Spolu s rozhodnutím o přijetí obdrží také informace týkající se ubytování na kolejích.

S veškerými otázkami týkajícími se ubytování na kolejích se obracejte přímo na Správu kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně (http://www.skm.mendelu.cz/).