Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium / Magisterské studium / Organizace studia

Organizace studia

Studijní program:   N 6214 Regionální rozvoj

Studijní obor:  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Organizace studia:

Standardní doba  navazujícího  magisterského  studia  jsou 2 roky (4 semestry). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou,  jejíž  součástí je  i  obhajoba diplomové práce. Státní závěrečnou zkoušku může student konat za podmínky, že splnil následující povinnosti:

 • ukončení všech předmětů doporučeného studijního plánu
 • vykonání odborné diplomové praxe v délce 160 hodin (6 kreditů)
 • absolvování minimálně jednoho povinného, resp. povinně volitelného předmětu v anglickém jazyce
 • zpracování diplomové práce (20 kreditů)
 • získání minimálně 120 kreditů

Studijní program:   N 6702 Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor:  Mezinárodní rozvojová studia

Organizace studia:

Standardní doba  navazujícího  magisterského  studia  jsou 2 roky (4 semestry). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou,  jejíž  součástí je  i  obhajoba diplomové práce. Státní závěrečnou zkoušku může student konat za podmínky, že splnil následující povinnosti:

 • ukončení všech předmětů doporučeného studijního plánu
 • vykonání odborné diplomové praxe v délce 160 hodin (6 kreditů)
 • absolvování minimálně jednoho povinného, resp. povinně volitelného předmětu v anglickém jazyce
 • získání minimálně 5 kreditů z volitelných předmětů
 • zpracování diplomové práce (20 kreditů)
 • absolvování 1 povinně volitelného předmětu zaměřeného na aktuální problémy vybraného rozvojového regionu (Afrika, Jižní a Jihovýchodní Asie, Latinská Amerika)
 • získání minimálně 120 kreditů