Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Studium

Studium

Studijní nabídka Fakulty regionálního rozvije a mezinárodních studií reaguje jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na rostoucí společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí. Klíčovým předpokladem pro naplnění těchto potřeb je kvalifikace a znalostní vybavenost lidského kapitálu, podmíněná systematickou a komplexní přípravou vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně přijímat výzvy a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu regionálního vývoje na evropské i globální scéně v této oblasti.

Fakulta nabízí možnost studia v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj a  Regional Development a Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies, vyučovaných v jazyce českém a anglickém, významně diverzifikujících studijní nabídku nejen v rámci Mendelovy univerzity, ale i v rámci programů terciárního vzdělávání v České republice.

V bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu  Regionální rozvoj a Regional Development se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů a Socioeconomic and Environmental Development of Regions mají studenti možnost výběru specializace buď do oblasti podnikání, nebo do oblasti veřejné správy. Studijní program  Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies nabízí možnost studia ve studijním oboru  Mezinárodní rozvojová studia a International  Development Studies.

Studium se řídí dle Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně, který naleznete na úřední desce univerzity.