Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Věda a výzkum / Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura FRRMS MENDELU

Interní grantová agentura Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen IGA FRRMS MENDELU) 
podporuje efektivní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do vědy a výzkumu na fakultě.

Činnost IGA FRRMS MENDELU je řízena Grantovou radou IGA FRRMS MENDELU:

Předseda: 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Členové:

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Tajemník:
BSc. Kateřina Konečná

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU 2022

Vyhlášení grantové soutěže pro rok 2022

Pravidla IGA 2022

Čestné prohlášení 2022

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU 2021

Grantová přihláška pro rok 2021

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU 2020:
Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT), platné do 30.09.2019

Zásady studentské grantové soutěže - rozhodnutí rektora MENDELU

Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení IGA FRRMS pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Vyhlášení grantové soutěže pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Grantová přihláška pro rok 2020

Výsledky IGA FRRMS MENDELU:

Výsledky IGA FRRMS MENDELU 2022

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2020

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2019