Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Věda a výzkum / Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura FRRMS MENDELU

Interní grantová agentura Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen IGA FRRMS MENDELU) 
podporuje efektivní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do vědy a výzkumu na fakultě.

Činnost IGA FRRMS MENDELU je řízena Grantovou radou IGA FRRMS MENDELU:

Předseda: 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Členové:

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Tajemník:
BSc. Kateřina Konečná

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU:
Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT), platné do 30.09.2019

Zásady studentské grantové soutěže - rozhodnutí rektora MENDELU

Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení IGA FRRMS pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Vyhlášení grantové soutěže pro rok 2020, vyhlášení dne 01.09.2019

Grantová přihláška pro rok 2020

Výsledky IGA FRRMS MENDELU:
Výsledky IGA 2020 FRRMS MENDELU

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2019