Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty

Řešené projekty

Název projektu v ČJ

Poskytovatel dotace, kód

Datum ukončení řešení projektu

Ohodnocování Dot-Com firem

GAČR P403/12/P731

31.12.2014

Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích

OP VK MŠMT CZ.1.07/2.2.00/28.0257

31. 12. 2014

Inovace bakalářských studijních programů Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia

OP VK MŠMT CZ.1.07/2.2.00/28.0258

31. 12. 2014

Výuka Eco Fair Trade -- inovativní přístup k integraci práva na potraviny do univerzitních přednášek v Evropě

European Commission

2016

Mobilitní a stipendijní program mezi Evropou a Afrikou, karibským a tichomořským regionem pro studenty magisterských,doktorských programů, akademické a administrativní pracovníky --CARIBU Erasmus Mundus Action 2 (EMA2)

European Commission

14. 07. 2017

Kompletní archiv projektů

Archiv projektů lze stáhnout zde

Archiv operačních programů

Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa

Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou.