Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Úvodní stránka / Věda a výzkum / Výzkumné centrum regionálního rozvoje

Výzkumné centrum regionálního rozvoje

Centrum pro výzkum regionálního rozvoje je vědeckovýzkumným a projektovým pracovištěm Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Je fakultní platformou pro:

  • řešení komplexních úkolů a zadání z veřejné a podnikatelské sféry, vyžadující spolupráci více ústavů FRRMS;
  • vytváření multidisciplinárních týmů pro řešení komplexních vědecko-výzkumných úkolů a zadání;
  • odborný růst akademických pracovníků a studentů fakulty;
  • odbornou diskusi k otázkám regionálního rozvoje a problémům spojeným s řešením těchto otázek.

Materiály ke stažení

Název
Datum dokumentu
Modifikace
Příloha
Kompozitní indikátory 1
04. 04. 2013
04. 04. 2013 11:46:34
  
Instalace programu Statistica
04. 04. 2013
04. 04. 2013 12:03:02
  
Konkurenceschopnost04. 04. 201304. 04. 2013 11:50:10
  
Kompozitní indikátory 2
04. 04. 2013
04. 04. 2013 11:46:55
  
E-learningová studijní opora pro statistiku
26. 03. 201326. 03. 2013 12:37:27
  
Příloha
26. 03. 2013
26. 03. 2013 12:38:35  
Příloha26. 03. 2013
26. 03. 2013 12:38:11
  
Měření podobnosti
15. 03. 2013
15. 03. 2013 11:37:55
  
Přednáška dr. Vystrčila25. 02. 2013
25. 02. 2013 08:36:38
  
Repetitorium statistických metod 25. 02. 201325. 02. 2013 08:38:25  
Měření koncentrace
25. 02. 201325. 02. 2013 08:39:26  
Měření konvergence
25. 02. 2013
25. 02. 2013 08:40:05
  
Redukce dimenze dat25. 02. 201315. 03. 2013 11:36:43