Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Faculty / Public Noticeboard (Only in Czech)

Statutes and other internal regulations - FRRMS

NameDocument dateModificationsAttachment
R009 - Rozhodnutí děkana č. 5-2015 - Úhrada nákladů za služby poskytované Ústavem jazykových a kulturních studií pracovištím univerzity18. 06. 201523. 06. 2016 11:23:07  
R010 - Rozhodnutí děkana č. 6-2016 - O motivačním programu na podporu řízení kariéry akademických pracovníků pro rok 201604. 04. 201604. 04. 2016 12:40:30  
R011 - Rozhodnutí děkana č. 7-2016 o stanovení výše zisku u zakázek doplňkové činnosti23. 06. 201623. 06. 2016 11:23:44  
R012 - Rozhodnutí děkana č. 1/2017 o organizaci příjezdu zahraničních lektorů02. 05. 201702. 05. 2017 13:24:02  
V007 - Vyhláška děkanky č.6/2012 o upřesnění podmínek uznávání předmětů24. 09. 201220. 06. 2013 14:18:38  
V008 - Vyhláška děkana č. 1-2013 o uznávání předmětů a výsledků studia na vysoké škole v zahraničí03. 02. 201403. 02. 2014 08:51:03  
V010 - Vyhláška děkana č.3-2013 - Výuka zahraničních lektorů24. 10. 201301. 11. 2013 08:20:31  
V014 - Vyhláška děkana č.7-2015 o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií15. 06. 201515. 06. 2015 09:09:26  
V017 - Vyhláška děkana č. 10-2016 o upřesnění průběhu státní závěrečné zkoušky17. 06. 201617. 06. 2016 09:12:43  
V021 - Vyhláška děkana č. 2-2017 o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií04. 07. 201704. 07. 2017 10:02:31  
V022 - Deans Decree no 3-2017 on Examination Progress18. 10. 201718. 10. 2017 13:34:41  Vyhlaska_dekana_o_zkous_ka_ch1.pdf  
Z001 - Volební a jednací řád AS Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU05. 12. 201111. 10. 2017 10:24:33  Jednaci-rad-AS-FRRMS_cj_2017.pdf  Volebni-rad-AS-FRRMS_2017.pdf  
Z002 - Jednací řád vědecké rady Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU05. 12. 201128. 06. 2016 14:14:55  Jednaci_r_a_d_ve_decke_rady_FRRMS_2017.pdf  
Z003 - Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU05. 02. 201428. 06. 2016 14:13:08  
Z004 - Disciplinární řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU05. 12. 201111. 10. 2017 10:25:17  disciplinarni_rad_FRRMS-fin_2017.pdf  
Z005 - Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU05. 12. 201103. 04. 2018 09:19:22  
Z006 - Metodický pokyn – Povinnost vedoucího vložit vyjádření k práci, ve které je shoda vyšší než 10 %.18. 12. 201718. 12. 2017 14:20:17  MP_cj.pdf  

Admission Procedure

NameDocument dateModificationsAttachment
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/201818. 01. 201818. 01. 2018 07:11:25  
Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/2019 08. 01. 201809. 01. 2018 09:21:29  
Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2017/201803. 10. 201611. 10. 2017 13:55:13  

Annual Reports

NameDocument dateModificationsAttachment
Výroční zpráva o činnosti FRRMS MENDELU za rok 201612. 10. 201712. 10. 2017 13:01:19  
Aktualizace Dlouhodobého záměru FRRMS MENDELU 201625. 05. 201625. 05. 2016 14:49:13  
Dlouhodobý záměr FRRMS MENDELU 2016 - 202025. 05. 201625. 05. 2016 14:48:51  

Scholarships

NameDocument dateModificationsAttachment
V2017 - Výplata prospěchových stipendií 201718. 10. 201718. 10. 2017 08:28:15  
U2018_1 - Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících leden–březen 201826. 04. 201826. 04. 2018 08:58:23  
Stipendijní řád23. 06. 201623. 06. 2016 11:19:53  

Tender

Statutes and other internal regulations pursuant to Act No. 111/1998 Coll. - MENDELU

NameDocument dateModificationsAttachment
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně20. 04. 201820. 04. 2018 07:58:34  Mzdovy_predpis-2018.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně20. 04. 201820. 04. 2018 07:51:59  Stipendijni_rad-2018.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně27. 12. 201710. 01. 2018 00:53:09  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně27. 12. 201728. 12. 2017 11:25:20  Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně27. 12. 201727. 12. 2017 14:25:13  
Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky27. 12. 201727. 12. 2017 14:11:17  Vyberove-MENDELU-3-R.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně 28. 09. 201702. 11. 2017 12:39:32  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně24. 05. 201624. 10. 2017 07:39:48  VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně24. 10. 201724. 10. 2017 07:28:25  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně 28. 09. 201728. 09. 2017 22:38:13  Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně 28. 09. 201728. 09. 2017 22:33:28  akreditacni_rad.pdf  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně 01. 09. 201731. 08. 2017 20:53:01  Studijni-MENDELU-5-R.pdf  
Statut Mendelovy univerzity v Brně31. 05. 201731. 05. 2017 13:25:04  
Volební řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně20. 04. 201705. 05. 2017 08:29:11  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně20. 04. 201705. 05. 2017 08:28:20  
Směrnice o pravidlech hospodaření MZLU v Brně03. 12. 201203. 12. 2012 18:03:47  
Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčice03. 12. 201203. 12. 2012 18:03:09  
Statut a jednací řád Správní rady MZLU v Brně03. 12. 201203. 12. 2012 17:48:34  
Směrnice o pravidlech pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob MZLU v Brně03. 12. 201203. 12. 2012 17:47:56  
Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny03. 12. 201203. 12. 2012 17:44:25  
Organizační řád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně03. 12. 201203. 12. 2012 17:43:52