Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Science and Research / Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura FRRMS MENDELU

Interní grantová agentura Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen IGA FRRMS MENDELU) 
podporuje efektivní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do vědy a výzkumu na fakultě.

Činnost IGA FRRMS MENDELU je řízena Grantovou radou IGA FRRMS MENDELU:

Předseda: 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Členové:

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Tajemník:
Ing. Zuzana Svobodová

Základní dokumenty IGA FRRMS MENDELU:

Rozhodnutí děkana o podpoře projektů v rámci soutěže IGA FRRMS MENDELU 2018
Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT)
Zásady studentské grantové soutěže - rozhodnutí rektora MENDELU
Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení IGA FRRMS pro rok 2018
Vyhlášení grantové soutěže pro rok 2018
Grantová přihláška pro rok 2018

Výsledky IGA FRRMS MENDELU:
Výsledky IGA 2018 FRRMS MENDELU

Zpráva o činnosti Interní grantové agentury FRRMS MENDELU v roce 2017