Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / 2, kolo VŘ Erasmu+/2nd call for applications for Erasmus+

INFORMAČNÍ PORTÁL FAKULTY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

.: 2, kolo VŘ Erasmu+/2nd call for applications for Erasmus+

OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018. Přihlásit se můžete od 21.srpna do 6.října 2017.

V termínu 2.-6. října 2017  se koná intenzívní přípravný kurz z angličtiny, v případě Vašeho zájmu se informujte na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne 9.-13. října 2016, výsledky budou vyhlášeny 18. října 2017.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 

International Relations Office announces the 2nd call for applications for Erasmus+ Study Period and/or Traineeships for the academic year 2017/2018.

 

The 2nd call for applications is opened from August 21 till October 6, 2017.

 

The written language exam will take place in the week of October 9  – 13, 2017.  

 

Selection results will be published on October 18, 2017.     

 

Note well!!! A Letter of Acceptance issued by the relevant Traineeship Provider is now a compulsory annex to the Application form as well as a motivation letter where you describe type of work you will carry out during your traineeship. The template of the Letter of Acceptance as well as the application form can be downloaded at our webpage here: http://www.iro.mendelu.cz/outgoing-students/internship-placements/erasmus/28240-forms-documents-contacts-to-faculties

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacích zkouškách.

STUDIJNÍ OBORY

Informace o studijních oborech.

PROSPECTIVE STUDENTS

Study in the heart of Europe.