Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Výběrové řízení v rámci bilaterálních dohod / Call for bilateral agreements

INFORMAČNÍ PORTÁL FAKULTY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

.:Výběrové řízení v rámci bilaterálních dohod / Call for bilateral agreements

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace vyhlašuje výběrové řízení v rámci bilaterálních dohod pro rok 2018 od 25.9.2017 do 25.10.2017.
Pro úspěšné přihlášení je nutné nejpozději do 25.10.2017 odevzdat na studijním oddělení FRRMS :

- přihlášku (lze stáhnout zde http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/bilateralni-mobility/28599-prihlaseni-a-podminky)

- motivační dopis v jazyce, ve kterém bude zahraniční pobyt probíhat + v ČJ

doklad o znalosti jazyka (není povinné)

Více informací k výběrovému řízení naleznete zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

International Relations Office announces the  call for applications for bilateral agreements  for the calendar year 2018.
The  call for applications is opened from September 25th till October 25th, 2017.
For successfull registration, you must submitt at the study department of FRDIS folowing documents:

- application form (you can download here: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/bilateralni-mobility/28599-prihlaseni-a-podminky )

- motivation letter in language in which the foreign stay will take place

- proof of language knowledge (not required)

More information you can find here: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacích zkouškách.

STUDIJNÍ OBORY

Informace o studijních oborech.

PROSPECTIVE STUDENTS

Study in the heart of Europe.