Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Mimořádné kolo výběrového řízení na stáže Erasmus+ v období leden - březen 2018/Exceptional call for applications Erasmus+ Traineeships beginning in January - mid-March

INFORMAČNÍ PORTÁL FAKULTY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

.: Mimořádné kolo výběrového řízení na stáže Erasmus+ v období leden - březen 2018/Exceptional call for applications Erasmus+ Traineeships beginning in January - mid-March

OMVI MENDELU vyhlašuje mimořádné kolo výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 pro studenty, kteří chtějí zahájit stáž již v lednu, únoru či první polovině března 2018.
Termín pro podání přihlášky včetně povinných příloh (akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž uvedete i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat) je 8. 12. 2017

International Relations Office announces an exceptional call for applications for Erasmus+ Traineeships beginning in January, February or beginning of March 2018.
The exceptional call for applications is opened till December 8, 2017.

Documents
Exceptional call for applications Erasmus+ Traineeships beginning in January - mid-March   DOCX

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacích zkouškách.

STUDIJNÍ OBORY

Informace o studijních oborech.

PROSPECTIVE STUDENTS

Study in the heart of Europe.