Interní informační portál pro studenty a zaměstnance FRRMS MENDELU
Main page / Výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+

INFORMAČNÍ PORTÁL FAKULTY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

.:Výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+

Výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+

Institucionální koordinátorka programu Erasmus+ vyhlašuje 4. kolo výběrového řízení na praktické stáže programu Erasmus+  akademického roku 2017/18 (realizace stáže je možná v období  od 15. května 2018 do 15. září 2018,  doba stáže bude plně financována)  

 

A současně vyhlašuje  1.kolo výběrového řízení na praktické stáže akademického roku 2018/19 (realizace stáže do 15. září 2019, stáž musí přesahovat do období po 15.září 2018;  finanční podpora bude udělena na 3 měsíce). 

Studenti, kteří  svou mobilitu realizují  do 15. září 2018, jsou povinni se přihlásit do 4. kola VŘ 2017/18.

 

Přihlásit se můžete od 4. dubna do 27. dubna 2018. Písemný jazykový test se bude konat v týdnu od 2. května, výsledky budou  vyhlášeny 11. května 2018. 

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Více informací najdete na :   http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

V přihláškách označte, do kterého výběrového řízení se hlásíte.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacích zkouškách.

STUDIJNÍ OBORY

Informace o studijních oborech.

PROSPECTIVE STUDENTS

Study in the heart of Europe.